Jeżeli chciałbyś wspomóc Podkarpacki Festiwal Kultury Japońskiej "Lotus" i dać nam możliwość tworzenia go wspierając tym samym działania wszystkich pasjonatów, grup i organizatorów, prosimy o wpłatę na konto lub na miejscu, przy wejściu na teren Festiwalu.

44 2490 0005 0000 4500 5972 5008
Stowarzyszenie KRIS
ul. Naruszewicza 7/2
35-055 Rzeszów
Tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz PFKJ Lotus – imię i nazwisko

Organizacja takiego wydarzenia to koszt przynajmniej 35 złotych za osobę, wpłata jest nieobowiązkowa. Darowizna jest gwarancją otrzymania identyfikatora, dane osobowe przy przelewie są konieczne do weryfikacji i uzyskania identyfikatora. Dzieci do lat 6 mają zapewnione otrzymanie identyfikatora. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać przy otrzymywaniu identyfikatora zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w festiwalu. Poruszać się po całym terenie festiwalu, uczestniczyć we wszystkich atrakcjach i nocować na miejscu mogą jedynie osoby z identyfikatorami wydanymi przez organizację.

Z góry dziękujemy za wpłaty, każda kwota będzie przydatna przy organizacji festiwalu.

Reklama edycji Jesień 2017

Reklama edycji Lato 2016

Link start! - oficjalny start edycji Lato 2016

Lotus na turnieju Juggera - Pyrkon 2016

Nasze pierwsze wydarzenie - Dwa Oblicza Japonii