Regulamin konkursu Cosplay Podkarpackiego Festiwalu Kultury Japońskiej "Lotus"

I. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs odbywa się podczas Podkarpackiego Festiwalu Kultury Japońskiej "Lotus" dnia 23 września w godzinach wieczornych.
 2. Konkurs ma na celu popularyzowanie środowiska cosplayowego w Polsce.
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie stroju i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców.
 2. Prezentowane stroje muszą pochodzić ze źródeł związanych z fantastyką - książek, komiksu (w tym mangi), gier, filmów (w tym animowanych), seriali, ilustracji (w tym fanartów).
 3. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
 4. Dopuszczalne jest zgłaszanie strojów już nagradzanych lub prezentowanych w innych konkursach.
 5. Uczestnicy wykonują stroje samodzielnie. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. W przypadku występów grupowych, uczestnicy mają prawo pomagać sobie w tworzeniu strojów w ramach jednej grupy.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.
 7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas festiwalu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją festiwalu.
 8. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III. Kategorie:

 1. Uczestnicy nagradzani będą w następujących kategoriach:
  • najlepsza prezentacja - w tej kategorii nagrodzona zostanie najlepsza prezentacja sceniczna (solo lub grupowa), pod uwagę brany jest całokształt występu, umiejętności aktorskie, rekwizyty i scenografia,
  • najlepszy strój - nagroda główna konkursu, nagrodzona zostaje pojedyncza osoba, niezależnie od tego, czy prezentowała strój w grupie czy solo, podstawą przyznania nagrody jest najlepszy jakościowo strój.

IV. Występy sceniczne:

 1. Uczestnicy występują na scenie indywidualnie lub w grupach.
 2. Każda prezentacja powinna trwać od pół minuty do trzech minut i posiadać dostarczony wcześniej podkład muzyczny.
 3. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia na scenie.
 4. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 5. Rozdanie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników przez jury.
 6. Runda jury to indywidualne spotkanie z jury uczestnika konkursu służące dokłądnemu obejrzeniu kostiumu z bliska oraz zadaniu dodatkowych pytań dotyczących stroju i postaci. Uczestnicy występujący wspólnie na scenie na rundę jury wchodzą razem. Wszystkie rundy odbędą się w sobotę przed rozpoczęciem konkursu w godzinach porannych.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Uczestnicy zgłoszeni do konkursu zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

Reklama edycji Jesień 2017

Reklama edycji Lato 2016

Link start! - oficjalny start edycji Lato 2016

Lotus na turnieju Juggera - Pyrkon 2016

Nasze pierwsze wydarzenie - Dwa Oblicza Japonii