Jeżeli chciałbyś wspomóc Podkarpacki Festiwal Kultury Japońskiej "Lotus" i dać nam możliwość tworzenia go wspierając tym samym działania wszystkich pasjonatów, grup i organizatorów, prosimy o wpłatę na konto lub na miejscu, przy wejściu na teren Festiwalu.

44 2490 0005 0000 4500 5972 5008
Stowarzyszenie KRIS
ul. Naruszewicza 7/2
35-055 Rzeszów
Tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz PFKJ Lotus - imię i nazwisko

Koszt wejściówki to 25 złotych za osobę. Dane osobowe podane przy przelewie są konieczne do weryfikacji i uzyskania identyfikatora. Dzieci do lat 6 mają zapewnione otrzymanie identyfikatora. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać przy otrzymywaniu identyfikatora zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Festiwalu. Poruszać się po całym terenie Festiwalu i uczestniczyć we wszystkich atrakcjach mogą jedynie osoby z identyfikatorami wydanymi przez organizację.

Organizacja takiego wydarzenia to koszt przynajmniej 25 złotych za osobę, wpłata jest nieobowiązkowa. Darowizna jest gwarancją otrzymania identyfikatora.

Reklama edycji Jesień 2017

Reklama edycji Lato 2016

Link start! - oficjalny start edycji Lato 2016

Lotus na turnieju Juggera - Pyrkon 2016

Nasze pierwsze wydarzenie - Dwa Oblicza Japonii